Wiadomości SGGW

Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Informacje różne | Wykłady, prelekcje | Wystawy | Zaproszenia

Dostępna jest również zbiorcza lista wszystkich wiadomości posortowanych chronologicznie.

Informacje Rektora

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Komunikat Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-03-17, 17:51:33

Zamówienia Publiczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Korekty planów zamówień publicznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-03-27, 18:20:38

Kwestura

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Informacja dla pracowników dot. Informacji o dochodach PIT11,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-02-03, 12:40:47

Programy Europejskie

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-11-25, 14:29:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: II nabór do projektu PROM,
opublikowana przez: administrator,
data: 2019-02-08, 14:30:19

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Ogłoszenie o naborze wniosków w KONKURSIE NA GRANTY PRZEDWDROŻENIOWE,
opublikowana przez: administrator,
data: 2018-02-08, 10:04:07

BHP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Społeczna Inspekcja Pracy,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-07, 15:24:18

EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumenentacją

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Opis dowodu księgowego,
opublikowana przez: ezd,
data: 2020-01-29, 12:09:02

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
opublikowana przez: administrator,
data: 2018-04-11, 14:37:57

Biblioteka Główna

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zakup bazy Science Citation Index EXpanded,
opublikowana przez: administrator,
data: 2007-10-15, 12:26:18

Centrum Informatyczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Szyfrowanie wiadomości poczty elektronicznej,
opublikowana przez: administrator,
data: 2018-06-20, 10:16:07

EZD - Aktualności

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Schematy obiegu dokumentów - EZD,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-02-06, 15:04:47

EZD - Dokumenty organizacyjne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: EZD - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-12-04, 11:48:22

Informacje dla doktorantów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 6 maja 2018,
opublikowana przez: administrator,
data: 2018-04-27, 15:40:52

Informacje dla studentów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 6 maja 2018,
opublikowana przez: administrator,
data: 2018-04-27, 15:40:52

Informacje różne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zadbaj o swoje zdrowie - wczasy odchudzająco – kondycyjne w Kirach,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-07-12, 15:28:45

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Harmonogram posiedzeń Zarządu i dyżurów KZPP w 2020 roku ,
opublikowana przez: administrator,
data: 2019-12-20, 11:50:56

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: RODO - obowiązkowe szkolenie – przedłużenie terminu do 14.02.2020,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-02-06, 15:19:35

Oferty pracy

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Starszy referent administracyjny ,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-04-02, 13:20:53

Opieka medyczna Luxmed

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Pediatria,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-04-01, 08:46:18

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Informacje o kwarantannie,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-03-27, 18:05:04

Sprzęt do przekazania

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Informacja i formularz zgłoszeniowy ,
opublikowana przez: administrator,
data: 2011-03-28, 10:20:51

Ubezpieczenie majątku i OC

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Ubezpieczenie majątku - polisa ubezpieczeniowa 2019/2020 - dokumentu do pobrania ,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-02-23, 13:22:52

Warsztaty

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Bezpłatne szkolenia z programu AutoCAD 2015,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-08-21, 14:37:59

Wnioski i formularze

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Ogłoszenie o terminie składania podań dot. przydziału miejsc z puli RKM,
opublikowana przez: administrator,
data: 2019-09-02, 11:42:45

Wykłady, prelekcje

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Żywieniowej,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-10-13, 08:45:22

Zaproszenia

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zadbaj o swoje zdrowie - wczasy odchudzająco – kondycyjne w Kirach,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-07-12, 15:28:45

ZNP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Wycieczka - Sankt Petersburg ,
opublikowana przez: administrator,
data: 2020-02-01, 20:07:58